Campanyes

Llistat de campanyes per l'Educació Ambiental

photos
Continuar
Stop

LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE (CETS)

Què és?

És una proposta a nivell europeu per avançar de manera efectiva cap als principis del turisme sostenible als espain naturals protegits (ENP).

Es basa en un acord voluntari entre el Parc Natural i empreses o entitats que volen portar a la pràctica una estratègia local a favor d'un turisme sostenible.

A través de l'acord i d'uns sèrie d'actuacions per part del Parc Natural i les empreses o entitats, s'aconsegueix l'acreditació CETS, que la dona  EUROPARC,  (fundació formada per diferents espais protegits de 38 paisos europeus). Aquesta acreditació verifica que existeix, per part de l'Espai Natrural i de la empresa o entitat un compromis per aplicar els principis de turisme sostenible.

En quin moment ens torbem?

El Parc Natural ha obtingut la acreditació per formar part de la CETS, i ara ens toca al Club Nàutic dur a terme una sèrie d'actuacions que permetin demostrar que tenim l'interès de treballar i millorar la sosteniblitat del nostre entorn. Creant productes de qualitat i repectuosos amb l'entorn per als usuaris del Port.No hi ha places per aquest curs.

Si us plau, selecciona unes altres dades o un altre curs.

Vols que t’avisem si obrim noves places?