Inscripció per la Costa Brava Sailing Meeting

Inscriu primer als regatistes i després fes un sol pagament del total de les inscripcions. 20 euros/regatista. Inscripcions fins el 28/3/2021 a les 18:00 h.

14.1º C

Vent: 85 E 10.5Kts, 19.8 Max