La navegació responsable i la preservació del medi ambient

  • 1/August/2018
  • Categoria: Mediambient

Mantenir una actitud responsable i respectuosa a l’hora de gaudir del mar va totalment lligat a la pràctica de la nàutica esportiva. Igual que en altres àmbits, com pot ser la carretera, la navegació responsable garanteix la nostra seguretat i la de la resta d’usuaris, així com la preservació del medi ambient.

El medi ambient és l’herència que deixarem a les properes generacions, la que els haurà de donar recursos i la que els hauria de permetre disfrutar de l’entorn natural tal i com ens agrada fer-ho a nosaltres.

Una navegació responsable permet, per exemple, evitar un naufragi, especialment en zones rocoses. És aquí on un soci del Club, Xavier Dolz, a bord de la seva embarcació Embolic IV, contribuïa a una millor preservació del medi amb la recollida, el passat mes d’agost, d’un bon volum de residus. Fibra de vidre, plàstic, metall i altres materials no biodegradables que trigaran anys i anys en desaparèixer si és que ho fan.

Reduir la petjada ecològica

És important reduir al màxim l’impacte que exercim sobre el medi ambient en tot moment, i la navegació no n’està exempta. Cal llençar les deixalles que produim als contenidors que els pertoca. Així mateix, podem dur la nostra contribució una mica més enllà i recollir, en la mesura del possible, els residus que trobem al mar, a la platja i a la costa. La suma de petites accions com la de l’Embolic IV permeten mantenir l’entorn més net i sa per totes les espècies que viuen al mar i per les que hi convivim.

El compromís Bandera Blava

“La Bandera Blava cal demanar-la, però també practicar-la”, declarava Dolz. La Bandera Blava per Embarcacions és un distintiu, en forma de diploma i d’una petita Bandera Blava que s’atorga als armadors i usuaris d’embarcacions. Reconeix el seu comportament responsable i el seu compromís de respectar, difondre i fer respectar el codi de conducta ambiental Bandera Blava tant al mar, com al port.

Més enllà del reconeixement, la Bandera Blava avala una navegació responsable en termes de seguretat i medi ambient. Un compromís de mantenir el mar i la naturalesa en les millors condicions possibles perquè les properes generacions també en puguin viure i gaudir. L’actitud que hauríem de mantenir tots, amb Bandera Blava o sense, perquè això sigui possible.

Quines notícies vols veure:

19.6º C

Vent: 250 WSW 4.4Kts, 25.2 Max