Nova normativa de seguretat

  • 29/June/2021
  • Categoria: Avís, Avís

Ha estat publicada al BOE una nova normativa que, entre altres, revisa la freqüència de revisió a la que s’han de sotmetre les balses de seguretat que hem de dur a l’embarcació.

En vols saber més?

Recentment apareixia publicat al BOE el Nou Reial Decret 339/2021 de 18 de maig que regula l’equip de seguretat i prevenció de la contaminació de les embarcacions d’esbarjo. El document incorpora diverses novetats, entre les que destaca un aspecte llargament reivindicat pel sector i que afecta la freqüència de revisió de les balses salvavides.

Principals novetats

D’aquesta manera, s’actualitzen les balses salvavides que hauran d’equipar les embarcacions d’esbarjo que naveguin a les Zones 1, 2 o 3.

Aquestes podran ser una o vàries, hauran de tenir capacitat pel nombre total de persones que hi hagi embarcades i podran ser ISO 9650 o d’una normativa equivalent sempre que siguin homologades per la Direcció General de la Marina Mercant.

  • Zona 1 – SOLAS Tipus A
  • Zona 2 – ISO9650 o equivalent homologada – SOLAS Tipus B
  • Zona 3 – ISO9650 o equivalent homologada – SOLAS Tipus B

Les revisions de les balses salvavides es faran d’acord a les recomanacions dels fabricants. Tot i així, els intervals de revisió de les balses instal·lades en embarcacions d’esbarjo que realitzin una activitat amb objectius comercials o lucratius no podran ser superiors a 24 mesos.

Quines notícies vols veure:

21.1º C

Vent: 203 SSW 13.7Kts, 22.3 Max