Política de qualitat i mediambient

El Club ha definit una Política orientada a assolir la màxima satisfacció dels seus usuaris, procurant l’excel·lència en la qualitat dels serveis nàutics i assumint el nostre compromís en els aspectes socials i ambientals del nostre entorn. Aspecte aquest últim en el que procurem contribuir activament al desenvolupament sostenible mitjançant l’aplicació de Bones Pràctiques Ambientals en totes les activitats i serveis que duem a terme.

Per tal d’assolir la millora continua en els nostres processos d’actuació, s’ha establert el Sistema Integrat de Gestió que proporciona les eines per a treballar cap a un millor comportament ambiental amb una dinàmica de treball estructurada d’acord amb els següents aspectes:

 • Legalitaten el compliment dels requisits que se’ns apliquen, dels requisits les parts interessades i amb els que el Club pugui subscriure en el futur.
 • Establir objectius que garanteixin la millora continua del sistema.
 • Responsabilitaten el desenvolupament de la nostra activitat en domini públic.
 • Respecte a l’entorn natural, tant des del punt de vista de la conservació de l’espai propi com des de la perspectiva del servei que fem als nostres clients i socis.
 • Eficiència i consum responsableen la gestió en general i en el consum de recursos naturals en particular.
 • Valor afegiten tant que es tracta d’una Associació esportiva que gestiona una dàrsena esportiva. Prestar serveis de qualitat en un entorn de valor generat a través de l’activitat social i esportiva que desenvolupem com a Club.
 • Innovaciói noves tecnologies en serveis i activitats relacionades amb la nàutica esportiva.
 • Organitzacióen funcionament i sostenibilitat econòmica.
 • Transparència i participacióen la gestió per part dels socis i altres agents implicats com són l’Ajuntament i la Generalitat.
 • Promoure actuacions socialment responsables amb les empreses col·laboradores.
 • Foment del treball en equip a com a patró de comportament en tots els nivells organitzatius.
 • Difondre informació rellevant i verídica sobre les activitats realitzades a les partes interessades, sotmetent-les a processos de verificació interns i externs que garanteixen la seva fiabilitat i incentivin la millora continua.

La Direcció de Club, es compromet amb aquesta Política, que es troba a disposició de les parts interessades,

El Director Gerent

L’Escala, 10 d’abril de 2019

19.4º C

Vent: 213 SSW 1.1Kts, 17.0 Max